Politika i opći ciljevi društva

Politika društva

Poslovni uspjeh društva počiva na zadovoljstvu i ispunjenju očekivanja naših principala, kupaca, zainteresiranih strana, poslovnih partnera, zaposlenika i vlasnika u segmentu

Skladištenje, puštanje u promet i distribucija medicinskih proizvoda.

Prvenstvena briga posvećuje se zadovoljstvu kupca kvalitetom pružene usluge, pravovremenim isporukama, osiguranjem dostupnosti informacija o našim uslugama te osiguravanjem zadovoljavanja zahtjeva kupaca kao i zakonskih i ostalih obvezujućih zahtjeva vezanih uz proizvode koje distribuiramo, planiranim i nadziranim uvjetima skladištenja i distribucije, vanjskom komunikacijom sa svim zainteresiranim stranama te kontinuiranim poboljšanjima kako bi se osigurao siguran proizvod prema načelima i principima dobre prakse u prometu medicinskih proizvoda na veliko.

Svi zaposlenici obvezni su neprestano poboljšavati djelotvornosti svojih postupaka, poštujući zakone i druge obvezujuće propise, te sukladno svojim odgovornostima, poduzimati radnje za postizanje zadanih ciljeva.

Visoka kvaliteta naše usluge potvrđena je striktnom primjenom norme ISO 9001:2015.

Opći ciljevi društva

  • Zadržavanje postojećeg i neprestano unapređivanje zadovoljstva kupca koji je u centru svih aktivnosti društva uz ispunjenje zahtjeva ugovora
  • Pružanje kupcima pristup modernim i inovativnim rješenjima prilagođenim njihovim financijskim mogućnostima
  • Zapošljavanje, dodatno educiranje i zadržavanje kvalificiranih zaposlenika
  • Stalno praćenje i usvajanje novih trendova u branši
  • Širenje postojećeg tržišta, te potvrđivanje kvalitete usluga koje pruža društvo
  • Postati jedan od vodećih distributera proizvoda u RH